Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wspierane są nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego mieszkańca. Dzięki temu Funduszowi możliwa jest także przebudowa dróg wojewódzkich, którymi administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

„Poprawa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację dróg wojewódzkich to zadania, które realizujemy jako Samorząd Województwa Lubelskiego dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy od władz centralnych. Bez tych 10 milionów złotych, byłoby o wiele trudniej wykonać nam modernizację tych ponad 33 kilometrów dróg wojewódzkich. A ta modernizacja była niezbędna. Jednak udało się” – tak o realizowanych przez ZDW w Lublinie zadaniach w ramach RFIL mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach przeprowadzonego drugiego naboru wniosków Województwo Lubelskie  w wyniku rozstrzygnięcia konkursu otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 mln  złotych z przeznaczeniem na zrealizowanie inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację odcinków dróg: Nr 812 – 14,145km, Nr 849 – 9,500km, Nr 853 – 4,730km, Nr 855 – 4,270km, Nr 842 – 0,550km.

„W ramach prowadzonych modernizacji, które nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na drogach wojewódzkich Nr 812, Nr 842, Nr 849 i Nr 853 zostało wykonane: frezowanie nawierzchni, ułożono warstwę ścieralną i wiążącą, wymieniono krawężniki
w zatokach autobusowych, utwardzono pobocza, odtworzono i odmulono rowy kanalizacyjne, w miejscach najbardziej newralgicznych ułożono siatki przeciwspękaniowe. Zostały wymienione także słupki drogowe oraz wykonano poziome oznakowanie dróg” – wylicza Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.

Całkowita wartość inwestycji wynosi  16,9 mln zł, w tym 10 mln zł stanowić będzie wsparcie z RFIL, natomiast Województwo Lubelskie ze swojego budżetu wyasygnuje środki w kwocie 6,9 mln zł. Powyższe nakłady pozwoliły na  wykonanie modernizacji 4 dróg wojewódzkich na odcinkach o łącznej długości 28,833km.  Obecnie trwa modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików na odcinku o długości 4,270km.

Duża część dróg wojewódzkich, którymi administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, powstała w latach 60, 70 czy 80. I przez te kilkadziesiąt lat, nie licząc remontów cząstkowych, praktycznie nic nie było robione. A ruch wzrastał z każdym rokiem. Dlatego dla władz Województwa Lubelskiego tak ważne jest to by ten stan zmienić. A rok 2021 jest rekordowy pod tym względem. Razem z ZDW w Lublinie prowadzimy swoistą Ofensywę Drogową, dzięki której znacząco poprawi się komfort podróżowania po drogach wojewódzkich oraz wzrośnie bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego” – dodaje Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.