O „Ofensywie Drogowej” prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie rozmawiamy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim.

Panie Marszałku, w ostatnim czasie pojawiło się w mediach hasło: „Ofensywa Drogowa 2021”. Proszę powiedzieć, co kryje się pod tą nazwą?

Szanowni Państwo, województwo lubelskie przez wiele lat było białą plamą na mapie infrastruktury drogowej. Większość dróg wojewódzkich powstała w latach 60., 70. czy na początku 80. Ze względu na zły stan techniczny dróg, mieszkańcy regionu mierzyli się z szeregiem komunikacyjnych utrudnień. Istniejąca infrastruktura drogowa w wielu miejscach pozostawiał wiele do życzenia. Dlatego uznałem za pilne przekierowanie wolnych środków w budżecie województwa na inwestycje drogowe. Wraz z moimi współpracownikami zaczęliśmy prowadzić działania, które miały na celu znaczące rozwinięcie sieci dróg oraz poprawienie stanu technicznego już istniejących. W 2019 roku jako Samorząd Województwa przeprowadziliśmy remont i modernizację prawie 27 kilometrów dróg wojewódzkich za kwotę ponad 7 milionów złotych. W 2020 roku tych dróg wyremontowaliśmy już ponad 45 kilometrów za kwotę 12 milionów złotych. A obecny rok jest rekordowy pod każdym względem. Remontem zostało objętych 72 kilometry dróg za kwotę ponad 41 milionów złotych, na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy prawie 315 milionów złotych. Dlatego te działania zostały przez nas nazwane Ofensywą Drogową.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tych inwestycjach drogowych. Co może Pan o nich powiedzieć?

Na terenie województwa lubelskiego realizujemy obecnie 4 duże inwestycje. Pierwszą z nich jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik. Cały odcinek, który zostanie zmodernizowany, ma ponad 26 kilometrów. Obecnie realizujemy jego część – budowana jest obwodnica miasta Kraśnik o długości ponad 8 kilometrów. Wartość tej inwestycji to ponad 77 milionów złotych.

Kolejną dużą inwestycją jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835, którą dojedziemy od Lublina na Roztocze i dalej do województwa podkarpackiego. Obecnie kompleksowej przebudowie poddawany jest ostatni na Lubelszczyźnie 25-kilometrowy odcinek tej trasy. Koszt całej inwestycji to ponad 177 milionów złotych.

Trzecią dużą inwestycją, którą niedawno zaczęliśmy realizować, jest budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 w Dęblinie. Jest to tak zwana „mała obwodnica Dęblina”. Warto zaznaczyć, że finansowanie tej drogi w całości pochodzi z funduszy rządowych. Koszt budowy tego 5-kilometrowego odcinka to ponad 45 milionów złotych.

Ostatnią dużą inwestycją, jaką będziemy realizować, jest rozbudowa mostu na rzece Sierotka wraz z budową dróg dojazdowych, na drodze wojewódzkiej Nr 836 w Piaskach. Jest to wprawdzie krótki odcinek, bo zaledwie o długości 1 kilometra, ale inwestycja ta ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania była niezbędna. Jej koszt to około 12 milionów złotych.

Panie Marszałku, ostatnio dużo mówi się o zapewnieniu bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom ruchu drogowego, czyli pieszym i rowerzystom. Jak na Lubelszczyźnie rozwiązywany jest ten problem?

Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz budowa, przebudowa
i remonty chodników mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom ruchu drogowego. Jest to jeden z priorytetów, jakie stawia sobie Samorząd Województwa Lubelskiego. Od jakiegoś czasu obserwujemy zwiększone zainteresowanie mieszkańców województwa Lubelskiego oraz turystów możliwością poruszania się rowerami, szczególnie w okolicach miejsc turystycznych. Dlatego już na etapie projektowania, zwracana jest uwaga na to by tam gdzie jest to możliwe, ścieżki rowerowe, chodniki czy ciągi pieszo-rowerowe znajdowały się poza rowem odwadniającym drogę. Dzięki takim rozwiązaniom rowerzysta jak i pieszy czują się bezpiecznie. Pamiętamy także o tym, by przejścia dla pieszych czy dojścia do zatok autobusowych były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mówi Pan o inwestycjach, które są obecnie realizowane. A co udało się już w tym roku zrobić przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie?

W ramach realizacji projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację dróg wojewódzkich” wykonaliśmy remont i modernizację ponad 33 kilometrów dróg. Były to drogi wojewódzkie: Nr 812 na dwóch odcinkach – Chełm – Rudka oraz Rejowiec – Krasnystaw, Nr 842 w Starej Wsi w Gminie Bychawa, Nr 849 na dwóch odcinkach – Józefów – Osuchy i Osuchy – Łukowa oraz Nr 853 na odcinku Józefów – Długi Kąt. Warto dodać, że na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowity koszt tych modernizacji to około 19 milionów złotych. W tym roku udało się przeprowadzić już remont 5 dróg wojewódzkich. Prace prowadzono na odcinkach o łącznej długości ponad 16 kilometrów. W całości były one finansowane z budżetu województwa lubelskiego. Łącznie na remonty, przebudowy i modernizacje dróg wojewódzkich w 2021 roku z budżetu województwa lubelskiego przeznaczyliśmy prawie 17 milionów złotych.

Jakie są plany Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej na kolejne lata?

Spodziewam się, że już niedługo zostanie podpisana umowa na budowę obwodnicy Nałęczowa. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji, która powinna zostać zrealizowana już dawno. Mamy w planach, by do końca 2025 roku zmodernizować całą drogę wojewódzką Nr 830 – od Płouszowic do Nałęczowa wraz z wybudowaniem obwodnicy. Chcielibyśmy także przebudować drogę wojewódzką Nr 844 na odcinku od Chełma do Hrubieszowa. Jest to odcinek o długości ponad 67 kilometrów. Kolejną drogą, która potrzebuje pilnej przebudowy, jest droga wojewódzka Nr 842. Mamy wytypowane dwa odcinki o łącznej długości około 68 kilometrów. Przebudowa tej drogi rozpoczęłaby się w okolicach skrzyżowania z DK Nr 19, a kończyła w miejscowości Krasnystaw. Planujemy także przebudować 40-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 858 od Biłgoraja do Szczebrzeszyna.

Panie Marszałku, wszystkie te remonty, modernizacje, przebudowy i budowy dróg kosztują. Podobnie przygotowanie całej dokumentacji. Wiemy już, że modernizacja dróg w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny” została sfinansowana w części z RFIL, a w części z budżetu województwa. A jak wygląda finansowanie innych wymienionych inwestycji i remontów?

Dużej części tych inwestycji, o których mówiłem, nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z RPO WL na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich Nr 833 i Nr 835 wynosi aż 99%. Jest to ponad 186 milionów złotych, gdzie wkład z budżetu województwa wynosi nieco ponad 25 milionów złotych.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 10 milionów złotych. Na dzisiaj zaplanowane wydatki z budżetu województwa to ponad 107 milionów złotych.

Gdy zliczymy to wszystko, to wyjdzie nam naprawdę ogromna suma – ponad 432 milionów złotych!

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za rozmowę i wierzę, że przedstawione plany uda się z powodzeniem zrealizować.

Opr. Kamil Jakubowski, ZDW w Lublinie

Foto: Kamil Jakubowski, Piotr Wójcik UMWL w Lublinie