Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

ul. Adama Mickiewicza 37

22-100 Chełm

tel. 82 575-00-56, 575-00-57, 575-00-58

rdw.chelm@zdw.lublin.pl

Z-ca Kierownika Jan Janasiak

tel. 82 560-31-23