W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem krajowego lockdown’u Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że z dniem 22.03.2021r. ulegają zmianie zasady obsługi interesantów w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie przy ul. B. Dobrzańskiego 3 w Lublinie oraz jednostkach terenowych, tj.  Rejonach Dróg Wojewódzkich i Obwodach Drogowych. Tut. Zarząd oraz podległe mu jednostki terenowe zostają zamknięte dla osób z trzecich. Interesanci będą mogli składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i e-mailową, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  Będzie również możliwość złożenia wniosków i korespondencji w biurze podawczym tut. Zarządu przy ul. B. Dobrzańskiego 3 lub skrzynkach pocztowych w siedzibach Rejonów bez możliwość przemieszczania się po ich  siedzibie oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych Wydziałów i  Rejonów. Wszelkie uzgodnienia odbywać się będą również drogą telefoniczną. W biurze podawczym siedziby Zarządu uruchomiono numer wewnętrzny, z którego interesant będzie mógł uzyskać połącznie telefoniczne z pracownikiem prowadzącym sprawę. Do Rejonów Dróg Wojewódzkich należy dzwonić na podane na stronie numery telefonów.

Pragniemy jednocześnie uspokoić, że praca całego Zarządu będzie odbywać się w sposób ciągły, a jego pracownicy będą urzędować i prowadzić sprawy w jego siedzibie w godzinach urzędowania w sposób niezakłócony.