Informacja dotycząca robót rozkopowych i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym w roku 2017/2018

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że: w okresie zimowym, od dnia 18 grudnia 2017r. do 31 marca 2018r., nie zezwala się na prowadzenie  robót rozkopowych i umieszczanie urządzeń „obcych” w pasie drogowym dróg wojewódzkich.