Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ZDW) jest wojewódzką jednostką organizacyjną finansowaną z budżetu samorządu województwa. ZDW jest zarządcą dróg wojewódzkich (dróg o numerach trzycyfrowych) na terenie Województwa Lubelskiego i wykonuje zadania wynikające z przekazanych upoważnień i pełnomocnictw Zarządu Województwa i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zasadniczą funkcją dróg wojewódzkich jest zapewnienie połączenie stolicy województwa z siedzibami powiatów oraz zapewnienie połączenia między poszczególnymi powiatami. Część dróg stanowi alternatywne i często wykorzystywane połączenie między miastami będącymi siedzibami sąsiednich województw a Lublinem. Niektóre z dróg obsługują część międzynarodowego ruchu drogowego związanego z funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych, inne zaś pełnią rolę tras turystycznych i rekreacyjnych.

ZDW w Lublinie zarządza siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 2201,268 km. Długość dróg miejskich to 191,110 km, zaś zamiejskich 2010,158 km.

Podział sieci w zależności od klasy technicznej drogi przedstawia się następująco:

– drogi zbiorcze (Z) – 855,627 km,

– drogi główne (G) – 1067,212 km,

– drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) – 278,429 km.

W ciągu dróg wojewódzkich znajdują się 234 szt. obiektów mostowych o łącznej długości 4272,79 mb.

ZDW ma swoją siedzibę w Lublinie. Zadania swoje wypełnia przy pomocy ośmiu Rejonów Dróg Wojewódzkich z siedzibami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Bychawie, Parczewie, Puławach, Włodawie i Zamościu.

STRUKTURA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE

Dyrektor – mgr inż. Paweł Szumera

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania – inż. Andrzej Sieńko

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji – mgr inż. Janusz Pachla

 

Wydziały Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

Wydział Imię i nazwisko, tel.
Wydział Dróg Naczelnik Piotr Gajewski
tel. (81) 749-53-42
Wydział Mostów p.o. Naczelnika Piotr Bielecki
tel. (81) 749-53-33
Wydział Inżynierii Ruchu Naczelnik Tadeusz Bień
tel. (81) 749-53-16
Wydział Budowy Naczelnik Maciej Usarek
tel. (81) 749-53-43
Wydział Przygotowania Inwestycji p.o. Naczelnika Dariusz Wieczorek
tel. (81) 749-53-40
Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Ewa Karwacka
tel. (81) 749-53-22
Wydział Planowania Naczelnik Urszula Franczak
tel. (81) 749-53-30
Wydział Finansowy Naczelnik Małgorzata Kotko
tel.(81) 749-53-31
Wydział Zamówień Publicznych i Umów Naczelnik Sławomir Szepietowski
tel. (81) 749-53-44
Wydział Administracji
i Zaplecza Technicznego
Naczelnik Dorota Żuber
tel. (81) 749-53-09
Wydział Zatrudnienia i BHP Naczelnik Agnieszka Dąbska
tel. (81) 749-53-15

REJONY DRÓG WOJEWÓDZKICH

RDW Imię i nazwisko, tel.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Kierownik Zbigniew Rabczewski
tel. (83) 343-81-88
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Kierownik Mirosław Panasiuk
tel. (82) 560-31-23
Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie p.o. Kierownika Piotr Skubisz
tel. (84) 696-20-93
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie
z/s Bychawie
Kierownik Grzegorz Dobosz
tel. (81) 566-13-92
Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie Kierownik Ryszard Siatka
tel. (83) 354-23-14
Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach Kierownik Tomasz Kwiatkowski
tel. (81) 886-41-03
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie Kierownik Mieczysław Chwała
tel. (82) 572-11-51
Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu p.o. Kierownika Tomasz Rączka
tel. (84) 638-66-39