844 Data podania do publicznej wiadomości 03.02.2011r.

835 Data podania do publicznej wiadomości 25.02.2013r.

844 Obwodnica miasta Hrubieszów Data podania do publicznej wiadomości 25.02.2013r.

801 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Data podania do publicznej wiadomości 07.10.2013r.

830 Budowa obwodnicy w m. Nałęczów Data podania do publicznej wiadomości 24.10.2013r.

808 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla – Kock Data podania do publicznej wiadomości 18.11.2013r.

850 Przebudowa ulicy Łaszczowieckiej w m. Tomaszów Lubelski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów Data podania do publicznej wiadomości 11.02.2014r.

837 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz- Sitaniec na odcinku Nielisz Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 Data podania do publicznej wiadomości 10.04.2014r.

829 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice wraz z rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi Data podania do publicznej wiadomości 08.07.2014r.

844 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów Witków – Dołhobyczów – granica państwa na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 (km ok. 55+360) do m. Witków (km ok. 80+260) Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

835 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku m. Biłgoraj (km ok. 89+550) do granicy województwa lubelskiego (km ok. 115+928) Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

835 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od granicy miasta Lublin (km ok. 10+014) do m. Piotrków Pierwszy (km ok. 26+000) Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

830 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od granicy miasta Lublin (km ok. 3+956) do m. Nałęczów (km ok. 22+520) Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

815 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów

odcinek Wisznice- Parczew od skrzyżowania z drogą krajową Nr 63 w km ok. 0+160 do km ok. 26+900

– odcinek Parczew – Lubartów od km ok. 26+900 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 19 w km ok. 61+500 Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

812 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na odcinku od m. Wisznice (km ok. 37+220) dom. Włodawa (km ok. 75+700) Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

811 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 811 Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska na odcinku od granicy województwa lubelskiego (km ok. 16+218) do m. Biała Podlaska (km ok. 38+169) Data podania do publicznej wiadomości 28.11.2014r.

820 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 28+420) Data podania do publicznej wiadomości 09.12.2015r.

829 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km ok. 14+985 do km ok. 21+962) Data podania do publicznej wiadomości 09.12.2015r.

833 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Krasnik na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 26+679 Data podania do publicznej wiadomości 09.12.2015r.

835 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km ok. 87+740 do km ok. 115+875 Data podania do publicznej wiadomości 09.12.2015r.

838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odcinku od km ok. 15+440 (skrzyżowanie z DK 12) do km ok. 18+890 (skrzyżowanie z DP 2120L) Data podania do publicznej wiadomości 02.02.2016r.

813 Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna Data podania do publicznej wiadomości 09.05.2016r.

836 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od m. Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych o długości ok. 8,700 km Data podania do publicznej wiadomości 02.11.2016r.

806 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski na odcinku Strzakły – Jelnica od km 19+500 do km 24+000 Data podania do publicznej wiadomości 09.03.2017r.

812 Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw Data podania do publicznej wiadomości 05.01.2018r.

836 Przebudowa mostu przez rz. Sierotkę w m. Piaski wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów Data podania do publicznej wiadomości 05.01.2018r.

830 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.

840 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Borowa Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.

741 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi nr 741 do rzeki Wisły Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.

851 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 851 od drogi numer 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.

860 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki  Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.

828 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 828 w m. Niemce Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.

845 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi nr 801 do stacji kolejowej Gołąb Data podania do publicznej wiadomości 20.02.2019r.