W dniach 3-5 grudnia 2019r. odbyło się już piąte z kolei posiedzenie Komitetu Sterującego projektu pn. ‘Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa’ realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Delegacja Ukraińska pod przewodnictwem pana Walentyna Tsosa, z-cy szefa Wołyńskiej obwodowej Administracji Państwowej aktywnie uczestniczyła w omówieniu stanu realizacji projektu, jego poszczególnych działań oraz planu robót na kolejne miesiące oraz na miejscu zapoznać się ze stanem robót drogowych realizowanych we Włodawie oraz sposobami minimalizacji uciążliwości robót drogowych dla lokalnych mieszkańców.

Uczestnicy ukraińscy mieli też możliwość zapoznania się z szeregiem projektów infrastrukturalnych zrealizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie województwa lubelskiego. Zwiedzili tzw. Miasteczko Holenderskie w Puławach, gdzie w pasie  drogi wojewódzkiej nr 824, przechodzącej przez zastosowano znane na zachodzie metody uspokojenia ruchu, takie jak bramy wjazdowe do terenu zabudowanego, wyniesienie powierzchni skrzyżowań, wydzielone pasy dla skręcających w lewo z drogi wojewódzkiej, ścieżka rowerowa powiązana z siecią dróg rowerowych w mieście i nowoczesne zatoki autobusowe.

Kolejnym wizytowanym obiektem był most w Kamieniu wybudowany w latach 2012 – 2015 przez ZDW w Lublinie, oraz zmodernizowana droga nr 747 na odcinku Kamień – Konopnica. Oba obiekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej. Przeprawa ta ułatwiła komunikację województwa lubelskiego z centralną i zachodnią Polską jednocześnie stanowiąc przykład drogi wojewódzkiej  przy budowie której zadbano zarówno o komfort kierowców jak i o bezpieczne ruchu rowerowego i pieszego dzięki wydzieleniu dróg serwisowych i zapewnieniu bardzo dobrej widoczności.

W pomieszczeniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaprezentowano gościom z Ukrainy jak funkcjonuje system zimowego utrzymania dróg oraz zapewnienie ciągłego, całodobowego nadzoru nad przejezdnością dróg wojewódzkich w okresie zimowym, czyli tzw. „Akcji zima”, dzięki której można na ekranie komputera śledzić na bieżąco stan dróg wojewódzkich, ruch solarek i pługów śnieżnych co pozwala na natychmiastową reakcję na potencjalne sytuacje kryzysowe.