Od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami.

W ramach ćwiczeń, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach, między innymi Województwa Lubelskiego, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy te będzie można spotkać głównie na autostradach, drogach ekspresowych
i krajowych. O uwagę i zachowanie szczególnej ostrożności prosimy kierowców podróżujących drogami wojewódzkimi w okolicach jednostek wojskowych oraz poligonów.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia
w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet
w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.