Kilka miesięcy intensywnej pracy, tony soli i piasku, dziesiątki tysięcy przejechanych kilometrów i praca kilkuset osób w całym Województwie Lubelskim – tak w skrócie można określić sezon zimowy 2020/2021.

Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie prowadzone było przez 8 Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz 17 Obwodów Drogowych. Łącznie z osobami, które dyżurowały pod numerem alarmowym w budynku ZDW, nad utrzymaniem przejezdności dróg wojewódzkich zaangażowanych było ponad 225 osób. A dróg, które zostały objęte planem zimowego utrzymanie  było 2330,5km. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone było natomiast na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich o długości 1228km.

Zimowe utrzymanie dróg odbywa się co roku w oparciu o zaakceptowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego standardy. Stanowią one podstawę do określenia zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej. Standardów tych mamy IV. To, która droga w jakim jest standardzie uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji jaką spełnia – mówi dyrektor ZDW w Lublinie Paweł Szumera.

Mimo, że zima w tym roku nie trwała zbyt długo, to jednak była bardzo intensywna. Zamiecie śnieżne, silne wiatry, duże wahania temperatur a nawet opady deszczu sprawiły, że pracy na drogach wojewódzkich było dużo. Od listopada do końca marca, w celu zapewnienia przejezdności dróg wojewódzkich zostało zużytych około 10183 tony soli drogowej, 13022 tony mieszanki piaskowo-solnej oraz 22 tony materiałów uszorstniających.

W tym sezonie zimowym, na drogach wojewódzkich którymi ZDW administruje pracowało 77 sztuk piaskarek i solarek. Dodatkowo mieliśmy zakontraktowany sprzęt pomocniczy – 12 sztuk pługów ciężkich, 40 sztuk pługów średnich, 6 sztuk pługów lekkich, 14 sztuk równiarek oraz 18 sztuk ładowarek. Nie możemy też zapomnieć, że od sezonu 2020/2021 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie posiada kupiony za kwotę ponad 2 milionów złotych Uniwersalne Urządzenie Motorowe UNIMOG. Zostało ono zakupione dzięki realizacji projektu unijnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Pamiętajmy także o naszych poczciwych, niezawodnych i wytrzymałych pługach wirnikowych marki ZIŁ.  ZDW posiada ich 9 sztuk. Wszystkie, mimo tego że mają już kilkadziesiąt lat są sprawne i radzą sobie świetnie tam, gdzie żaden inny sprzęt nie daje rady – dodaje dyrektor Paweł Szumera.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sezonie 2020/2021 na Zimowe Utrzymanie Dróg wydał około 9,5 miliona złotych dbając o sieć 2330,5km dróg wojewódzkich.