Kontakt ZDW

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7A

20-207 Lublin

Wydział Telefon E-mail
Sekretariat tel. 81 749 53 00 fax 81 749 53 41 sekretariat@zdw.lublin.pl
Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego tel. 81 749 53 09 daz@zdw.lublin.pl
Wydział Budowy tel. 81 749 53 43 i.b@zdw.lublin.pl
Wydział Dróg i Mostów tel. 81 749 53 42 udm@zdw.lublin.pl
Wydział Planowania tel. 81 749 53 30 k.p@zdw.lublin.pl
Wydział Zatrudnienia i BHP tel. 81 749 53 15 d.z@zdw.lublin.pl
Wydział Inżynierii Ruchu tel. 81 749 53 16 uir@zdw.lublin.pl
Wydział Finansowy tel. 81 749 53 31 k.f@zdw.lublin.pl
Wydział Umów tel. 81 749 53 44 dzp@zdw.lublin.pl
Wydział Przygotowania Inwestycji tel. 81 749 53 40 i.p@zdw.lublin.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 81 749 53 55 i.g@zdw.lublin.pl
Stanowisko ds. Audytu tel. 81 749 53 27 audyt@zdw.lublin.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel. 81 749 53 27 iod@zdw.lublin.pl
Zimowe Utrzymanie Dróg tel. 81 749 53 28 zud@zdw.lublin.pl