Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7A

20-207 Lublin

tel. 81 749-53-00 fax 81 749-53-41

sekretariat@zdw.lublin.pl