Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

tel. 81 749-53-00 fax 81 749-53-01

sekretariat@zdw.lublin.pl