Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z siedzibą w Bychawie

ul. Antoniego Budnego 5

23-100 Bychawa

tel.   81 566-13-93,  fax 81 566-02-56,

Sekcja techniczna tel. 81 566-13-92

rdw.lublin@zdw.lublin.pl

Kierownik Grzegorz Dobosz