Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ZDW) jest wojewódzką jednostką organizacyjną finansowaną z budżetu samorządu województwa. ZDW jest zarządcą dróg wojewódzkich (dróg o numerach trzycyfrowych) na terenie Województwa Lubelskiego i wykonuje zadania wynikające z przekazanych upoważnień i pełnomocnictw Zarządu Województwa i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zasadniczą funkcją dróg wojewódzkich jest zapewnienie połączenie stolicy województwa z siedzibami powiatów oraz zapewnienie połączenia między poszczególnymi powiatami. Część dróg stanowi alternatywne i często wykorzystywane połączenie między miastami będącymi siedzibami sąsiednich województw a Lublinem. Niektóre z dróg obsługują część międzynarodowego ruchu drogowego związanego z funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych, inne zaś pełnią rolę tras turystycznych i rekreacyjnych.

ZDW w Lublinie zarządza siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 2201,268 km. Długość dróg miejskich to 191,110 km, zaś zamiejskich 2010,158 km.

Podział sieci w zależności od klasy technicznej drogi przedstawia się następująco:

– drogi zbiorcze (Z) – 855,627 km,

– drogi główne (G) – 1067,212 km,

– drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) – 278,429 km.

W ciągu dróg wojewódzkich znajdują się 234 szt. obiektów mostowych o łącznej długości 4272,79 mb.

ZDW ma swoją siedzibę w Lublinie. Zadania swoje wypełnia przy pomocy ośmiu Rejonów Dróg Wojewódzkich z siedzibami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Bychawie, Parczewie, Puławach, Włodawie i Zamościu.