Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, iż w celu odebrania należnego odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody Lubelskiego za nieruchomości przejęte na własność Województwa Lubelskiego na podstawie decyzji ZRID, należy podać numer rachunku bankowego (w załączeniu oświadczenie), na który winna być przekazana kwota odszkodowania.

Wypełnione czytelnie oświadczenie ( wszystkie wykropkowane miejsca ) prosimy  przesłać na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Turystyczna 7 A,

20-207 Lublin

W przypadku braku rachunku bankowego należy odebrać kwotę odszkodowania w siedzibie tut. Zarządu. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu odbioru przedmiotowej kwoty odszkodowania.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 81 749 53 23.