Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

ul. Wojska Polskiego 21

21-200 Parczew

tel. 83 354-23-14, fax 83 354 16-94

rdw.parczew@zdw.lublin.pl

Kierownik Ryszard Siatka