W dniu 19.06.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podpisano umowę na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odcinku od km ok. 15+440 do km 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do mostu na rz. Wieprz). W spotkaniu uczestniczyli Pan Michał Mulawa – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Paweł Szumera – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Pan Grzegorz Bukała – Prezes Zarządu “INTOP TARNOBRZEG” SP. Z O.O.

W ramach zadania zostanie wykonany nowy most  stały cztero – przęsłowy o konstrukcji sprężonej belkowo płytowej o parametrach:

  • długość całkowita Lc=238,60 m,
  • szerokość całkowita – 13,70 m

Projektowany most będzie przenosił obciążenia

Termin wykonania 30.11.2020r.

Wartość robót 40 451 872,86 zł brutto