Przekazano w m-cu grudniu 2005 r do użytku kolejne zadanie pod nazwą “Przebudowa drogi nr 816 Terespol – Sławatycze – Włodawa – Zosin od km 110+500 do km 115+205” na odcinku Świerże – Okopy o łącznej długości 4,70 km. Zadanie to jest kolejnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z Budżetu Województwa w 25% i jako drugie zostało oddawane do użytku.
Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej nawierzchni o długości 4,70 km poprzez wzmocnienie jej konstrukcji i poszerzenie do 7,0 m, obejmującej wykonanie podbudowy kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości od 18 do 27 cm, w-wy wiążącej grub 7 cm, wykonanie w-wy ścieralnej grub. 4 cm, wykonanie nowych chodników na długości 2,61 km, wykonanie zatok autobusowych 10 szt. wykonanie wjazdów na posesje i pola uprawne; wykonanie plantowania poboczy oraz pogłębieniu rowów , oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wykonawcą robót była firma “STRABAG” Sp. z o.o. Warszawa ul. Brechta 7
Wartość wykonanych robót wyniosła 1.549.557,14 zł.