Zadanie pod nazwą “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Annopol na odcinku od km 48+500 do km 61+280” o łącznej długości 12,78 km jest zadaniem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z Budżetu Województwa w 25%.
Projekt na przebudowę drogi został sporządzony przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Lublinie S.A.
Partnerzy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.
– Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie
– Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Kraśniku.
Zakres robót obejmuje:
– wzmocnienie istniejącej nawierzchni o długości 12,78 km,
– wykonanie przebudowy chodników o długości 2,78 km,
– wykonanie przebudowy 2 szt. zatok autobusowych,
– utwardzenie poboczy na długości 4,85 km,
– wykonanie oznakowania poziomego.
Wartość wykonywanych robót wynosi 12,8 mln zł.

Droga nr 824 jest ważną drogą w naszym województwie, o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym, gdyż przebiega ona w całości na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Droga ta po przebudowie umożliwi dalszy rozwój tego regionu.