Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14

21-500 Biała Podlaska

tel./fax 83 343-81-88, 83 343-81-83

rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl

Kierownik Sławomir Denisiuk