1. Adres strony internetowej informującej o RPO WL 2014-2020:

 2. Adres korespondencyjny ww. instytucji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pok. 0.18

tel.: (81) 44 16 865, (81) 44 16 546, (81) 44 16 547

Bezpłatna infolinia: 800 175 151

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

3. Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej VIII Mobilność regionalna i ekologiczny transport, działanie 8.1 Regionalny Układ Transportowy

Projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej VIII Mobilność regionalna i ekologiczny transport, działanie 8.1 Regionalny Układ Transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, są projektami strategicznymi Województwa Lubelskiego i są zamieszczone w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, stanowiącym załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km 22+073 do km 40+245 z  wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz)  o dł. 17,880  km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o długości 14,483 km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku od km 48+000 do km 64+389 o długości 16,389 km

Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca)

Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615km oraz przebudowa na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679 km – Etap I połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747) oraz rozbudowa i przełożenie drogi w m. Kraśnik