Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 808 przebiega przez obszar powiatu łukowskiego (Gmina Łuków, Stanin, Wojcieszków oraz Serokomla), przez miejscowości: Łuków, Świdry, Świderki, Wojcieszków, Hordzież i Serokomla.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 10,8656 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 7 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 17 wybudowanych zatok autobusowych,

– 4,579 km wybudowanych chodników,

– 1,644 km wybudowanych chodników,

– 3 wybudowane przepusty,

– 7 zmodernizowanych przepustów.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 29.06.2010 roku, a zakończona została dnia 30.09.2011 roku. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 30.11.2011 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 27 639 645,02 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 27 639 645,02 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 23 493 698,23 zł.