Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów – Nałęczów na odcinku od km 0+010 do km 10+930” zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 826 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego (Gmina Garbów), przez miejscowości: Markuszów i Przybysławice, obszar powiatu puławskiego (Gmina Markuszów), przez miejscowości: Góry i Paulinów, (Gmina Nałęczów) przez miejscowości: Piotrowice Małe oraz Nałęczów.

Po realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 10,92 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 21 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 1 zmodernizowany obiekt mostowy,

– 12 wybudowanych zatok autobusowych,

– 7,36 km wybudowanych chodników,

– 8 wybudowanych przepustów,

– 8 zmodernizowanych przepustów.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 08.11.2010 roku, a roboty rzeczowe zakończono dnia 20.10.2011. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 05.05.2012 roku.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 28 667 762,76 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 27 912 432,14 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 19 491 571,24 zł.