W dniu 31.10.2005r. dokonano odbioru ostatecznego zadania pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 odcinek od km 70+750 do km 72+800 w m. Frampol” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartości Projektu wyniosła 3 408 868,09 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 75% wartości zadania, tj.: 2 556 651,06 zł. W ramach planowanych wskaźników produktu zmodernizowano drogę na odcinku o dł. 2,050 km, wybudowano 4 zatoki autobusowe oraz 3,530 km chodników. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. akcyjna z Kraśnika a Inżynierem Projektu przedmiotowej inwestycji Zamojska Dyrekcja Inwestycji “ZDI” Sp. z o.o. z Zamościa.
Realizacja zadania miała na celu poprawę dostępności regionu poprzez rozbudowę i modernizację sieci drogowej w perspektywie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego; szybsze i bezpieczniejsze powiązania między ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami województwa, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych, regionalnych centrów gospodarczych, istniejących i planowanych obiektów przemysłowych i usługowych.