Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o długości 13,17243 km Frampol-Biłgoraj” zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 835 przebiega przez obszar powiatu biłgorajskiego (Gmina Frampol oraz Biłgoraj), przez miejscowości: Frampol, Korytków Mały i Biłgoraj.

Po realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 13,17 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 10 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 1 wybudowany obiekt mostowy,

– 14 wybudowanych zatok autobusowych,

– 2,02 km wybudowanych chodników,

– 0,45 km wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych,

– 10 wybudowanych przepustów,

– 10 zmodernizowanych przepustów.

Realizacja rzeczowa inwestycji została rozpoczęta się dnia 29.07.2010 roku, a zakończona została dnia 31.10.2011 roku. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 05.12.2012 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 53 063 808,31 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 52 769 482,44 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 39 385 232,06 zł.