Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest “Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 835 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego – Gminy: Jabłonna, Krzczonów, Wysokie.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

 • Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) – 17,162 km
 • Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 17,162 km
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska  – 24 szt.
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 153 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 9,90 km

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

 • w branży drogowej i inżynierii ruchu,
 • w branży mostowej,
 • w branży sanitarnej,
 • w branży elektroenergetycznej,
 • w branży teletechnicznej,
 • w branży wyburzeniowej oraz
 • w branży zieleń.

Dnia 25 listopada 2016 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CXLVII/3037/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Dnia 26 września 2017 została podjęta uchwała zmieniająca Nr CCXVIII/4263/2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 63 870 283,15 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -57 690 121,90 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 49 036 603,61 zł (85%), dofinansowanie w formie dotacji docelowej z budżetu państwa – 5 769 012,19 zł (10%).

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych (TRAKT S.A.) została podpisana dnia 15.07.2016, a planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 31.05.2018.