Projekt pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn na odcinku od km 0+100 do km 6+100zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 846 przebiega przez obszar powiatu krasnystawskiego (Gmina Krasnystaw i Kraśniczyn) – od km 0+100,00 do km 4+110,00 przez miejscowość Tuligłowy, Małochwiej Duży na terenie Gminy Krasnystaw, od km 4+110,00 do km 6+100,00 na terenie gminy Kraśniczyn.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 6 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 3 zmodernizowane skrzyżowania,

– 1 zmodernizowany obiekt mostowy,

– 8 wybudowanych zatok autobusowych,

– 4,339 km wybudowanych chodników,

– 3,241 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,

– 1 wybudowany przepust,

– 6 zmodernizowanych przepustów.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 26.04.2010 roku, a zakończona zostaładnia 15.07.2011 roku. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 15.09.2011 roku.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 19 684 798,68 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 19 641 921,06 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 19 445 073,08 zł.