Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku Lipsko – Kaczórki od km 9+711 do km 24+100

Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku Lipsko – Kaczórki od km 9+711 do km 24+100” zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 849 przebiega przez obszar powiatuzamojskiego (GminaZamość), przez miejscowości: Lipsko i Lipsko Polesie, (Gmina Adamów), przez miejscowości: Szewnia Górna, Adamów oraz Jacnia, (Gmina Krasnobród) przez miejscowość Kaczórki.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 14,39 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 10,44 km wybudowanych chodników,

– 14 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 2 zmodernizowane obiekty mostowe,

– 18 wybudowanych zatok autobusowych.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 06.05.2010 roku, a zakończona zostaładnia 31.10.2012 roku. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 27.02.2013 roku.

Całkowita wartość inwestycji (po aneksach) wyniosła 43 971 906,77 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 43 430 755,87 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 42 825 571,13 zł.