Projekt nr Z/2.06/I/1.1.1/21/06

Zadanie pod nazwą “Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol z drogą wojewódzką nr 811 Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska w m. Konstantynów” jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
– Umowę na realizację zadania podpisano 11.08.2006r z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
– Plac budowy przekazano w dniu 17.08.2006r.
– Wartość robót przewidzianych umową wynosi 1 029 905,57 zł, z czego 75% sfinansuje Unia Europejska, a 25 % Budżet Województwa Lubelskiego.
-Termin umowny zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31.10.2006r.

Zakres robót obejmuje: przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym typu małe rondo. W ramach przebudowy zostanie ułożona nowa nawierzchnia, powstaną chodniki i zjazdy na posesje z koski brukowej betonowej, zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe wraz z ustawieniem poręczy i barier ochronnych.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej.