W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie robót związanych z przebudową skrzyżowania Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) z ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 813) w m. Parczew. Zadanie realizowane było przy współpracy Województwa Lubelskiego, Powiatu  Parczewskiego i Gminy Parczew. W uroczystości udział wzięli m. in.: Jerzy Szwaj – Radny Województwa Lubelskiego, Daniel Rybaczuk – p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa, Paweł Szumera – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Andrzej Sieńko – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Piotr Gajewski – Naczelnik Wydziału Dróg ZDW w Lublinie, Ryszard Siatka – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie, Jacek Wocior – Starszy Specjalista Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie, Stanisław Pawlak – Kierownik Obwodu Drogowego w Parczewie, Jerzy Maśluch – Starosta Parczewski, Artur Jaszczuk – Wicestarosta Parczewski, Piotr Denejko – Członek Zarządu Powiatu Parczewskiego, Jan Makarewicz – Członek Zarządu Powiatu Parczewskiego, Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego, Renata Gogłuska-Wadyniuk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie, Ewa Klajda – Skarbnik Powiatu Parczewskiego, Marcin Dębek – Kierownik Wydziału Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Parczewie, Paweł Kędracki – Burmistrz Parczewa, Michał Bożym – Zastępca Burmistrza Parczewa, Mirosław Naumiuk – Przewodniczący Rady Gminy Parczew, Beata Greś – Skarbnik Gminy Parczew, Grzegorz Kazanowski – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Gminy Parczew, Adam Wróblewski – Radny Gminy Parczew Stanisław Bartnicki – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., Piotr Zaborski – Kierownik Budowy PRD-M Parczew S.A., Robert Mączka – Proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Parczewie.