W dniu 24 maja 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie robót  związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 10+014  do km 26+000  o dł. 15,986 km realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W uroczystości  udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący  Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Dyrektor Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.