W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że z dniem 12.03.2020r. ulegają zmianie zasady obsługi interesantów w naszej siedzibie przy ul. Turystycznej 7a w Lublinie. Tut. Zarząd oraz podległe mu jednostki terenowe zostają zamknięte dla osób trzecich. Interesanci będą mogli składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  Będzie również możliwość złożenia wniosków i korespondencji w biurze podawczym tut. Zarządu bez możliwość przemieszczania się po jego siedzibie oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych Wydziałów. Wszelkie uzgodnienia odbywać się będą również drogą telefoniczną. W biurze podawczym siedziby Zarządu uruchomiono numer wewnętrzny, z którego interesant będzie mógł uzyskać połączenie telefoniczne z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Pragniemy jednocześnie uspokoić, że praca całego Zarządu będzie odbywać się w sposób ciągły, a jego pracownicy będą urzędować i prowadzić sprawy w jego siedzibie w godzinach urzędowania w sposób niezakłócony.

 12.03.2020r.