Z dniem 29.07.2020 roku zmieniają się numery telefonów do poszczególnych wydziałów Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Lublinie

300 Sekretariat

309 Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego

326 Informatyk

311 Naczelnik Wydziału Finansowego

312, 315 Wydział Finansowy

328 Naczelnik Wydziału Mostów

334 Naczelnik Wydziału Dróg

330, 332, 335, 337, 339 Wydział Dróg

342 Naczelnik Wydziału Planowania

343, 344, 345 Wydział Planowania

346 Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu

347 Zastępca Naczelnika Wydziału Inżynierii Ruchu

348, 349 Wydział Inżynierii Ruchu

350 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Umów

351 Zastępca Naczelnika Zamówień Publicznych i Umów

352, 353, 354, 355 Wydział Zamówień Publicznych i Umów

357 Naczelnik Wydziału Zatrudnienia  i BHP

358 Wydział Zatrudnienia i BHP

363 Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

360, 362, 363, 364, 365 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

366, 367, 369 Wydział Budowy

375 Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji