Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod kierownictwem dyrektora Pawła Szumery zorganizował w dniach 25- 26 września 2019 wspólne polsko-ukraińskie spotkanie w ramach realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W dniu 25 września 2019r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego już czwarte z kolei posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem partnerów ukraińskich. Przedstawiciele Wołyńskiej Regionalnej Administracji Obwodowej z panem Valentinem Tsosem, wice-gubernatorem Wołyni na czele, aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu, któremu przewodniczył Paz Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy związane z realizacją projektu wdrażanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz zaprezentowano aktualny stan wdrażania projektu w tym zakres prac zrealizowanych na rozbudowywanym odcinku drogi nr 812. Omawiano również dalszą współpracę w zakresie infrastruktury drogowej pogranicza polsko – ukraińskiego, w tym sprawy związane z planowanym przejściem granicznym Zbereże-Adamczuki, oraz aktualną sytuacja w obszarach przygranicznych. Członkowie komitetu odwiedzili również oddział GDDKiA i zapoznali się z funkcjonującym Systemem Zarządzania Regionalna Siecią dróg Ekspresowych.

W dniu 26 września zarówno delegacja ukraińska jak i polscy członkowie Komitetu Sterującego mieli możliwość skontrolowania postępu prac na miejscu budowy we Włodawie i Korolówce, zapoznania się z procesem budowy oraz stosowanymi technologiami, które szczegółowo zaprezentowali pan Pawel Szumera, Dyrektor ZDW w Lublinie oraz pan Paweł Kędzior, kierownik komponentu infrastrukturalnego projektu.

Wizyta studialna objęła również stary most w Puławach, remontowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie gdzie jej uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jakie metody stosowane są aktualnie w Polsce przy remontach obiektów mostowych.