W dniu 9 lipca 2020 Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed otworzył odcinek drogi wojewódzkiej nr 812 Korolówka–Włodawa.

Jest to jedna  z najważniejszych inwestycji, które były realizowane na terenie gminy Włodawa – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa. Rozbudowa drogi zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, jako główna część projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa”, wdrażanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Rozbudowa zrealizowana została przez firmę STRABAG Sp. z o.o.

Przebudowa tej trasy,  łączącej Białą Podlaską z przejściem granicznym w znaczący sposób wpływa na dostępność regionu, zwiększa bezpieczeństwo ruchu tranzytowego samochodów kierujących się z przejścia granicznego w Dorohusku w stronę Białej Podlaskiej, Białegostoku, oraz przejść granicznych z Litwą.  Remont odcinka miejskiego we Włodawie, łączącego drogę krajową nr 82 z centrum miasta znacząco usprawni podróż turystów zmierzających z Lublina, Białej Podlaskiej i północnej części Polski nad jezioro Białe zarówno turystom podróżującym samochodami jak i miłośnikom rowerów.

Realizacja wspomnianej inwestycji wywierać będzie pozytywny wpływ na warunki ruchu drogowego w obszarze przygranicznym w sieci drogowej województwa lubelskiego, poprzez szybszy i lepszy dostęp do obszarów atrakcyjnych turystycznie po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, takich jak: Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie w Polsce i Szacki Park Narodowy na Ukrainie.

Przyczyni się to do rozwoju turystyki międzynarodowej, rozwoju usług drogowych dla mieszkańców po obu stronach granicy, zwiększając jednocześnie dostępność regionów przygranicznych oraz ich atrakcyjność dla turystów.