Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

ul. Stefana Batorego 2

22-400 Zamość

tel. /fax 84 638-66-39

rdw.zamosc@zdw.lublin.pl

Kierownik Tomasz Rączka