Utrzymanie dróg w okresie zimowym, należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Głównym zadaniem w tym okresie jest zapewnienie przejazdu pojazdom i minimalizowanie utrudnień podczas poruszania się użytkowników po drogach wojewódzkich poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

W związku z zapowiedziami synoptyków w najbliższym czasie, gdy tylko warunki pogodowe pogorszą się, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie – zarówno w Centrali w Lublinie jak i w Rejonach oraz w Obwodach Drogowych, zostaną wprowadzone dyżury Zimowego Utrzymania Dróg Wojewódzkich.

Planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022 objęto drogi wojewódzkie o nawierzchni twardej, o długości 2330,5km a zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie na wyznaczonych odcinkach dróg o łącznej długości 1228km.

Zimowe Utrzymanie Dróg Wojewódzkich odbywać się będzie w oparciu o zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego STANDARDY, których na terenie Województwa Lubelskiego jest IV.

STANDARDEM II objętych jest 14,8km dróg wojewódzkich, które posypywane będą czystymi środkami chemicznymi.

STANDARDEM III objęto 1097,7km dróg, które w okresie zimowym posypywane będą mieszanką 40% lub czystymi środkami chemicznymi (w zależności od stopnia natężenia ruchu).

STANDARDEM IV objęto w sezonie 2021/2022 1084,1km dróg wojewódzkich, które utrzymywane będą w taki sam sposób jak te, w STANDARDZIE III.

STANDARDEM V objęto natomiast 133,9km dróg, które posypywane będą mieszankami piaskowo-solnymi i czystymi materiałami uszorstniającymi.

Chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 513,6km przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania.

Do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania dróg, przygotowany został podstawowy sprzęt w ilości 77 sztuk piaskarek i solarek. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie posiada między innymi niezawodne samochody ZIŁ-157 – radzieckie wielozadaniowe samochody ciężarowe, które produkowane były w latach 1958 – 1992, a którym nie są straszne żadne warunki pogodowe i które poradzą sobie z każdą ilością śniegu, co nie raz zostało już udowodnione.

Od niedawna ZDW w Lublinie posiada także wielozadaniowy samochód specjalistyczny UNIMOG, który stacjonuje na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie i który świetnie sprawdza się podczas udrożniania dróg po obfitych opadach śniegu.

Został również zakontraktowany sprzęt pomocniczy: pługi lekkie – 6 szt., pługi średnie – 40szt., pługi ciężkie – 11 szt., równiarki – 14 szt., pługi wirnikowe – 9 szt., ładowarki – 18 szt.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich – zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie, w Rejonach oraz siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Dyżury ZUD w jednostkach terenowych, w punktach dysponujących sprzętem, pełnione będą w godz. od 4.00 do 12.00 i od 13.00 do 21.00 ,  a w przypadkach gdy zaistnieje bardzo trudna sytuacja na drogach – przez całą dobę.

Komunikaty o przejezdności dróg wojewódzkich i utrudnieniach w okresie zimowym publikowane będą zarówno na stronie internetowej: http://zud.zdwlublin.nazwa.pl/zima jak również Facebooku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przypominamy także wszystkim kierowcom o tym, że podczas występowania trudnych warunków na drogach, najważniejsze jest dostosowanie prędkości do tego co nas spotyka na drodze, uwaga i rozwaga w prowadzeniu pojazdów. A tym, którzy jeszcze Ne zmienili opon letnich na zimowe przypominamy by zrobić to jak najszybciej.

 

Dyżurny zimowego utrzymania dróg

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3

telefon 81 749-53-28  (600– 2200)

e-mail: zud@zdw.lublin.pl

Godziny publikowania (uaktualniania) meldunków na stronie ZDW oraz na Facebooku

Lp.

Meldunki wg stanu na

godz.

Publikowane w Internecie

godz. od – do

1.

2.

3.

4.

500

1000

1500

1900

600 – 630

1000 – 1030

1500 – 1530

1900 – 1930

 

Wykaz adresów i telefonów Rejonów Dróg Wojewódzkich

Lp. RDW Adres Nr telefonu Nr telefaksu
1. Biała Podlaska ul. Warszawska 14 (83) 343-81-88 (83) 343-81-83
2. Chełm ul. Lwowska 24 (82) 560-31-20 (82) 560-31-23
3. Hrubieszów ul. Grabowiecka 18b  (84) 696-20-93 (84) 696-20-94
4. Lublin z/s
w Bychawie
ul. Budnego 5 (81) 566-13-92 (81) 566-02-56
5. Parczew ul. Wojska Polskiego 21 (83) 355-04-81 (83) 354-16-94
6. Puławy ul. Składowa 1a (81) 886-31-63 (81) 886-41-03
7. Włodawa ul. Lubelska 60 (82) 572-16-92 (82) 572-16-92
8 Zamość ul. Stefana Batorego 2 (84) 615-34-91 (84) 638-66-39