Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

ul. Lwowska 24

22-100 Chełm

tel. 82 560-31-23 fax 82 560-31-33

rdw.chelm@zdw.lublin.pl

Z-ca Kierownika Jan Janasiak

tel. 82 560-31-23