Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie wykupu gruntu

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i geodezyjno – prawnej

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i regulacji stanów prawnych

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałów budowlanych