W dniu 05.12.2005 r. dokonano odbioru zadania pod nazwą “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 10+580 do km 12+580” o łącznej długości 2,0 km. Zadanie to było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z Budżetu Województwa Lubelskiego w 25%, i jako czwarte w kolejności z dziesięciu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu zostało oddawane do użytku.
Zakres robót obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni o długości 2,0 km poprzez wykonanie w-wy wyrównawczej w ilosci 589 Mg, wykonanie w-wy wiążącej grub 5 cm, wykonanie w-wy ścieralnej grub. 5 cm, wykonanie wjazdów w ilości 14 szt.; wykonanie plantowania poboczy oraz pogłębieniu rowów na długości 2,0 km oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wartość wykonanych robót wyniosła 799 756 zł, w tym 599 817 zł. z funduszu ZPORR oraz 199 939 zł z Budżetu Województwa Lubelskiego .
W celu obniżenia kosztów inwestycji projekt na przebudowę drogi został sporządzony przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie r11; Rejon w Lublinie z siedzibą w Bychawie.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.
W następnych latach nastąpi zdecydowany wzrost wartościowy realizowanych zadań, w tym i na drodze nr 836.