Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 34+828 do km 35+200 w m. Karczmiska Pierwsze dofinansowana w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową Nr: Z/2.06/I/1.1.1?28/06/U/1/08 z dnia 17.12.2008 r.,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 175 126,87 PLN.
Roboty budowlane realizowane były w oparciu o umowę nr 15/RB/2006 z dnia 29.06.2006 r. o wartości umownej 879.156,41 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Puławach. Termin umowny zakończenia robót 31.10.2006 r.

CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH ROBÓT
Branża drogowa
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 0,37 km
2. Roboty ziemne 702 m3
3. Podbudowa 1 079 m2
4. Nawierzchnia
– ciąg główny nawierzchnia z SMA 2 688 m2
– zatoki autobusowe nawierzchnia z kostki 228 m2
5. Elementy ulic
– chodniki 723 m2
– krawężniki 528 mb
6. Roboty wykończeniowe
– przepust pod zjazdem 7 mb
– obsianie skarp 2 232 m2
7. Utwardzenie poboczy 534 m2
8. Organizacja ruchu
– oznakowanie poziome 137 m2
– oznakowanie pionowe 15 szt
– ogrodzenia ochronne 75 mb

Branża elektryczna
1. Demontaż słupów oświetlenia ulicznego 3 szt.
2. Ułożenie kabla zasilającego 132 mb
3. Ustawienie słupów oświetlenia ulicznego 3 szt
4. Zamocowanie opraw oświetleniowych 6 szt.

Roboty zakończono i odebrano ostatecznie 31.10.2006 r.