Dyrektor – mgr inż. Paweł Szumera

 Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania – mgr inż. Piotr Gajewski

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji – mgr inż. Janusz Pachla