Dyrektor – mgr inż. Paweł Szumera

 

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania – inż. Andrzej Sieńko

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji – mgr inż. Janusz Pachla