Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
mgr inż. Paweł Szumera

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania:
mgr inż. Piotr Gajewski

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji:
mgr inż. Paweł Dąbrowski

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych:
mgr Krzysztof Kozieł

tel: 81 749 53 00

e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl