Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
mgr inż. Paweł Szumera

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania:
mgr inż. Piotr Gajewski