Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
ul. Lubelska 60
22-200 Włodawa

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie

e-mail: rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl
tel: 82 572 11 51,  82 572 16 92,  82 572 41 63

Kierownik: Sławomir Poniewozik
e-mail: rdw.wlodawa.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Arkadiusz Topolski