Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
ul. Antoniego Budnego 5
23-100 Bychawa

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z siedzibą w Bychawie

e-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
tel: 81 566 13 92,  81 566 13 93

Kierownik: Grzegorz Dobosz
e-mail: rdw.lublin.k@zdw.lublin.pl