Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
ul. Wojska Polskiego 21
21-200 Parczew

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie

e-mail: rdw.parczew@zdw.lublin.pl
tel: 83 354 23 14,  83 355 11 20,  354 10 41

Kierownik: Ryszard Siatka
e-mail: rdw.parczew.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Zygmunt Babkiewicz