Informacje o Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Centrala Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, mieści się w budynku Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego przy ulicy Bohdana Dobrzańskiego 3.
W budynku tym pracuje Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, Jego zastępcy – Piotr Gajewski
i Janusz Pachla oraz 77 pracowników.
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie kieruje Dyrektor przy pomocy swoich zastępców, głównego księgowego, kierowników jednostek terenowych oraz naczelników wydziałów.

Czym zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie?

 • Utrzymywaniem przez cały rok dróg, chodników, mostów, przepustów, urządzeń zabezpieczających ruch;
 • Tworzeniem projektów rozwoju sieci dróg wojewódzkich;
 • Ochroną pasa drogowego;
 • Prowadzeniem ewidencji dróg, mostów, przepustów, tuneli i promów;
 • Wykonywaniem robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach wojewódzkich;
 • Nadawaniem numerów drogom powiatowym i gminnym,
 • Opracowywaniem projektów organizacji ruchu;
 • Tworzeniem projektów planów finansowania przebudowy, budowy, remontów, utrzymania dróg wojewódzkich.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony placu wewnętrznego – to wejście jest odpowiednie dla osób ze specjalnymi potrzebami, starszych i rodziców z dziećmi.
Budynek w którym swoją siedzibę ma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze.
W budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie. Po budynku możesz jeździć wózkiem inwalidzkim.

Żeby załatwić sprawy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • Napisać pismo i wysłać je na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ulica Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
 • Przynieść pismo do Biura Podawczego ZDW. Biuro Podawcze to miejsce, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAPwww.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
 • Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowysekretariat@zdw.lublin.pl.
 • Wysłać faks pod numer 81 749 53 01
 • Zadzwonić pod numer 81 749 53 00
 • Przyjść do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy czyli od 7.00 do 15.00.
 • Numery telefonów do wydziałów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie dostępne są na stronie internetowej: www.zdw.lublin.pl
  Na niej także znajdziecie wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można w łatwy sposób pobrać, wypełnić i przesłać do nas.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest także Koordynator ds. dostępności, na którego pomoc mogą liczyć wszystkie osoby ze specjalnymi potrzebami.

Jest to Kamil Jakubowski, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 601 676 758. Można także wysłać do niego maila na adres: k.jakubowski@zdw.lublin.pl