Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej

e-mail: rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl
tel: 83 343 81 88, 83 343 80 01, 83 343 81 83

Kierownik: Sławomir Denisiuk
e-mail: rdw.bialapodlaska.k@zdw.lublin.pl