Informujemy, że osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, jest Pan Kamil Jakubowski – pracownik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.

Zapytania prasowe, prośby o nagranie informacji czy o udzielenie wywiadu należy przesyłać na adres e-mail: k.jakubowski@zdw.lublin.pl

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 roku, Prawo Prasowe, udzielenie odpowiedzi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na zapytanie dziennikarskie, nastąpi nie później niż 14 dni od momentu jego otrzymania.