Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. Adama Mickiewicza 37
22-100 Chełm

Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie

e-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
tel: 82 575 00 56,  82 575 00 57,  82 575 00 58

Kierownik: Stanisław Bartosiak
e-mail: rdw.chelm.k@zdw.lublin.pl

z-ca Kierownika: Roman Kryszczuk
e-mail: r.kryszczuk@zdw.lublin.pl